یکی از درمان های متداول، درمان موضعی استروژن است.

درمان ها عبارتند از:

بکارگیری حلقه (حلقه نرمی که داخل واژن قرار داده می شود و به صورت مداوم میزان مشخصی از استروژن را آزاد می کند.)
قرص استروژن واژینال (قرص مستقیما داخل واژن قرار داده می شود.)

روش های درمانی دیگر برای درمان خشکی واژن استفاده از داروهایی است که بافت واژن را تجدید می کند و باعث افزایش کلاژن می شود.

به عنوان نمونه، تزریق پلاسمای غنی از سلولهای انعقادی به دست آمده از PRP دردستگاه تناسلی. تزری

خرید قرص سیالیس تاخیری

خرید قرص مکس من بزرگ کننده الت

خرید قرص مگنا ار ایکس کلفت کننده

دراز کننده آلت تناسلی مردان راه حلی برای بزرگ کردن الت تناسلی قرص حجیم و بزرگ کننده آلت تقویت کننده الت مردانه راه قوی شدن نطفه مرد راههای افزایش سرعت اسپرم در مردان درمان کوتاهی الت راه بزرگ کردن اندام تناسلی مردانه بدون دستگاه راه های افزایش طول و حجم روشی برای افزایش طول الت تناسلی سفت کردن آب کمر مرد جلوگیری از زود انزالی داروهای گیاهی افزایش طول آلت راهی برای بزرگ کردن الت چگونه طول آلتمان راافزایش دهیم راههای افزایش طول آلت تناسلی راهکار افزایش طبیعی طول الت

ق اسید هیالورونیک و درمان های احیاء واژن با لیزر در این دسته قرار دارد.

درمان های غیر دارویی شامل استفاده از مرطوب کننده ها و نرم کننده ها می باشد.